submit


Ако живеете во Бразил, се грижи за себе и може да се одржи разговор, може да се стане успешен модел во Студиото»Онлајн». Ние се чека за појдовни момци и девојки постари од осумнаесет. Познавање на англиски јазик, не е потребно, но може значително да се зголеми добивката. Ако живеете во Бразил, се грижи за себе и може да се одржи разговор, може да се стане успешен модел во Студиото»Онлајн». Ние се чека за појдовни момци и девојки постари од осумнаесет. Познавање на англиски јазик, не е потребно, но може значително да се зголеми добивката

About